T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Üreticilerimizin Dikkatine “Tüm Üreticilerimiz Tarlalarını Kontrol Etsin”

Yayın Tarihi : 30.05.2023

   2023 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama programı kapsamında il ve ilçe müdürlüğümüzde bitki sağlığında görevli teknik ekiplerimiz tarafından buğday hastalık ve zararlıları ile ilgili  survey çalışmaları yapılmaktadır. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte pas hastalıklarında artış gözlenecektir. Söz konusu hastalıklar ile ilgili köy muhtarlıklarımız çiftçi mektublarıyla bilgilendirilmekte olup aynı zamanda il ve ilçe müdürlüğümüze geldikleri taktirde de gerekli bilgilendirilmeler yapılmaktadır. 

   İl Müdürümüz Tanju ÖZKAYA “Yozgat'ımız tarımsal üretimde önemli merkezlerdendir. Artık günümüzde 1 kg ürün dahi çok kıymetlidir. İlimiz bu yılki iklim koşulları düşünüldüğünde buğdayda pas, Septorya yaprak lekesi gibi yaprak hastalıkları konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu kapsamda ilimiz Bitki sağlığı teknik elemanlarımız tarafından gerekli surveyler yapılarak üreticilerimiz bilgilendirilmektedir. Bu konuyu üreticilerimizin önemsemesi ve tarlarını kontrol ederek gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinde ilaçlama yapılmamalıdır. Bu bağlamda tüm il ve ilçe müdürlüklerimizden yardım alınabilinir. Tüm ekiplerimizi sahada çalışmalarına devam etmektedir.  “dedi. 

    İlimiz iklim koşulları düşünüldüğünde aşağıda belirttiğimiz pas hastalıkları ilimizde önemli kayıplara neden olmaktadır. 

   Sarı Pas (Puccinia striiformis f. sp. tritici): Pasların en erken görülenidir. Ülkemizde buğdayınen önemli pas hastalığıdır. Buğdayın sap, başak ve yapraklarında görülebilirse de asıl yeri yapraklardır.Yaprağın  üst  yüzeyinde  makine  dikişi  gibi  sarı  püstüller  oluşturur.  Bu  püstüllerin  dizilişi  bir  çizgiyiandırdığı  için  bu  pasa  Çizgi  Pası  da  denilir.  Yüksek  nem  veya  yağış  hastalığın  oluşmasını  tetikler.Hastalığın oluşması için optimum sıcaklık 10-15 °C'dir. 

   Kahverengi  Pas  (Puccinia  recondita  f.  sp.  tritici):Genellikle  yapraklarda  görülür,  bu  yüzdenYaprak Pası olarak da isimlendirilir. Portakal sarısı veya yanık kahverengi rengindeki püstüller yaprakyüzeyine gelişi güzel dağılmış noktacıklar şeklindedir. İlkbaharda yazlık sporlar 10-18 °C'de ve yükseknemde  enfeksiyon  oluşturur.  Bu  pas  genellikle  sarı  pastan  sonra,  kara  pastan  önce  görülür.  BazenIsopyrum (Şeytan Minaresi) ve Thalictrum (Çayır Sedefi) bitkileri etmene ara konukçuluk eder. 

   Kara  Pas  (Puccinia  graminis  f.  sp.  tritici):  En  son  görülen  pas  hastalığıdır.  Koyu  kırmızı,kahverengi  püstüller  yaprağın  iki  yüzünde,  sapta  ve  başakta  oluşabilir.  Püstülleri  meydana  getirenürediospor kümeleri epidermisi yırtıp çıktığında bitki yüzeyi pürüzlü ve yırtık bir görünüş alır. %96'nınüzerinde orantılı nem ve 20ºC'ye yakın sıcaklıkta hastalık gelişir. Kara pas kardeşlenmeyi azaltır, daneağırlığı  ve  kalitesini  düşürür.  Hastalığa  uygun  şartlarda  bütün  ürün  kaybedilebilir.  Ara  konukçularıBerberis veMahonia bitkileridir. 

   KÜLTÜREL MÜCADELESİ:

Sık ekimden kaçınılmalıdır. Yabancı ot mücadelesi tekniğine uygun ve zamanında yapılmalıdır. Gübreleme toprak analizi sonucuna göre yapılmalıdır. Pasa dayanıklı ve sertifikalı buğday çeşitleri ekilmelidir. 

   KİMYASAL MÜCADELESİ:

İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyor ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde özellikle bayrak yaprağına hastalığın bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlanmasına başlanılmalıdır. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinde ilaçlama yapılmamalıdır. İlaç tavsiyesi için il ve ilçe Müdürlüklerimize başvuruda bulunabilinir.