T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Atalık(Yerel) Buğdayların Ekimi Yapıldı

Yayın Tarihi : 30.11.2020

  Merkez, Boğazlıyan, Kadışehri ve Sarıkaya İlçelerimizde Ülkemizin ve İlimizin kadim değeri olan Atalık Buğdaylarımızın ekimleri yapıldı.

  Ekimler Konya Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 8 İlde yürütülen ve KOP tarafından desteklenen Yerel Buğday Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi kapsamında yapıldı.

  Ekimler, önceki yıllarda Yerel Buğday Projesi kapsamında küçük alanlarda ekilerek çoğaltılan tohumlar ve çiftçimizin kendi elindeki yerel tohumlarla yapıldı. Yapılan uygulamalarda, İl Müdürlüğümüz tek personellerinin nezaretinde Sarıbursa – Sarıbuğday – Akbuğday – Çalıbasan – Sertbuğday yerel buğday çeşitleri ekildi.

  Yapılan ekimlerle ilgili olarak İl Müdürümüz Tanju Özkaya şunları söyledi;

  "Ülkemiz, en temel besin kaynağı olan buğdayın anavatanı ve gen merkezi durumundadır. Ekimlerini yaptığımız çeşitler, yüzyıllardır İlimizde ve ülkemizde yetiştirilen atalarımızdan bize intikal eden buğday çeşitlerimizdir. Bizim ata mirası tohumlarımız ve eski tatlarımızdır. 1970'li yıllardan sonra çiftçilerimizce daha fazla verim veren modern buğday çeşitleri kullanmaya başlanması ile birlikte geleneksel buğday türlerinin ekim ve üretimi düşüşe geçmiştir.

  Geçtiğimiz yıllarda Yerel Buğday Projesi kapsamında çiftçilerden toplanarak saflaştırılan yerel buğday tohumlukları küçük alanlara ekilmiş ve çoğaltılmıştı. Bu proje yapılmış olan çalışmaların devamı ve bir sonucu niteliğindedir.

  Amacımız bu atalık buğday çeşitlerini çiftçilerimiz arasında tekrar yaygınlaştırarak gen kaynaklarının korunmasını sağlamak ve ata mirasımız olan yerel buğday tohumlarının çiftçi eliyle üretim ve tüketiminin devamını sağlamaktır.

  Bu çalışmada, çiftçi arazilerinde yerel buğday popülasyonlarının üreticinin kendi geleneksel sistemine müdahale etmeden üretilmesi sağlanacaktır.

  Çiftçilerimiz yeni tohumların yanında bu tohumlukları da ekmelerini ve bu ata mirasımız olan tohumlukların halk elinde muhafaza etmelerini istiyoruz." Dedi

  Ekimi yapılan parsellerin takipleri yapılarak gübreleme ve ilaçlama gibi bakımları yaptırılacaktır. Hasat döneminde ise her parseldeki buğdaylar ayrı ayrı hasat edilerek üretilen tohumların analizleri yaptırılarak kalite ve verim miktarları değerlendirilecek, çiftçilerimize ve kamuoyuna duyurulacaktır.