T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Mera Islahı Çalışmaları

Yayın Tarihi : 21.10.2019

  İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak İlimizde, Mera Islahı ve Amenajmanı  projesi uygulama çalışmalarımız devam etmektedir.

  İl Müdürlüğümüz tarafından bugüne kadar 11 köyde 66.152 dekar mera alanında ıslah çalışmalarımız tamamlanmış olup, halen devam eden,  İlimiz, Merkez Başıbüyüklü Köyü, Yerköy İlçesi Köycü Köyü, Boğazlıyan İlçesi Ömerli Köyü, Kadışehri İlçesi Yangı Köyü, Şefaatli İlçesi Akçakoyunlu, Cıcıkar ve Küçükincirli Köyleri olmak üzere 7 Köyde toplam 32.776 dekar mera alanında  ıslah çalışmalarımız devam etmektedir. Islah çalışmalarının  amacının;

  Köyde bulunan düşük verimli meraların durumunun düzeltilmesi için gübreleme, üstten tohumlama veya suni mera tesisi yapmak; düzensiz yapılan otlatmanın sisteme kavuşturulması için otlatmaya başlama ve bitirme tarihlerine riayeti sağlamak, otlatmayı otlatma kapasitesine uygun olarak yapmak; otlatmayı kolaylaştırıcı tesisler kurmak, meraya olan aşırı baskının kaldırılması için, kaba yem üretimini artırmak üzere tarla tarımı içerisinde yem bitkileri ekim alanını ve birim alana olan verimi yükselterek hayvanların kaba yem açığını gidermek suretiyle hayvan başına olan verim düşüklüğünü gidermek ve bu işlerin nasıl yapılacağı konusunda eğitim yapmak üzere bu çalışmaların planlandığını belirtmiştir.

  İl Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılı güz döneminde TİGEM'den 16.500 kg Macar fiğ tohumu alınarak ıslah çalışması yapılan 7 köyümüzde dağıtımı yapılmıştır. Mera Islahı yapılan 7 köyümüzde  yaklaşık 1650 da alanda macar fiğ yem bitkisi ekimi yapılacak olup, kaliteli kaba yem üretiminin artırılması için yem bitkileri tarımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

  Mera ıslahı Projesi kapsamında 2019 yılı güz döneminde 7 köyümüzde yaklaşık 3500 dekar alanda kimyevi gübreleme çalışması da yapılacaktır.